UTARBETANDE AV ANBUDSUNDERLAG FÖR MASKINER OCH ANLÄGGNINGAR

 

QUERCIA

 

TILL GODARE VIN

 

SENASTE NYTT

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR

Vi bistår byggföretag, arkitekter, maskin- och byggkonsulter, inköpare, projektledare etc., med upprättande av Tekniska Specifikationer och leveransomfattningskrav, baserade på aktuella Direktiv och Standards, för Maskiner, Tryckkärl och Anläggningar.

 Maskin-/anläggningsägaren eller brukaren har ansvaret för att de Maskiner, Tryckkärl och Anläggningar som används är lämpliga för sitt ändamål, och i överensstämmelse med gällande Regelverk.  

Specialitet:

Allt inom lyft!

 Det kan bli mycket kostbart om kompletteringar av utrustning eller dokumentation måste göras efter maskinens/anläggningens idrifttagande på grund av olyckor, tillbud eller myndighetskrav.

Kontakta oss för diskussion om vad Quercia kan göra för Er.