Granskning av tekniskt utförande och dokumentation

QUERCIA

 

TILL GODARE VIN

 

SENASTE NYTT

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


Granskning av tekniskt utförande och dokumentation för levererade maskiner och anläggningar, med avseende på anbudsspecifikation, Direktiv och Standards

Vi bistår byggföretag, arkitekter, maskin- och byggkonsulter, inköpare, projektledare etc., att kontrollera maskiner och anläggningar med avseende på upprättade Tekniska Specifikationer och leveransomfattningskrav, baserade på aktuella Direktiv och Standards.

 Maskin-/anläggningsägaren eller brukaren har ansvaret för att de maskiner och anläggningar som används är lämpliga för sitt ändamål, och i överensstämmelse med gällande Regelverk.

 Det kan alltså bli mycket kostbart om kompletteringar av utrustning eller dokumentation måste göras på grund av olyckor, tillbud eller myndighetskrav.

Kontakta oss för diskussion om vad Quercia kan göra för Er.