ISO 9000 OCH ISO 14000

 

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


 

ISO 9000-familjen av standarder har utvecklats för att hjälpa organisationer av alla typer och storlekar att införa och hantera verkningsfulla kvalitetsledningssystem. Standarderna bildar en sammanhängande grupp kvalitetsledningsstandarder som underlättar ömsesidig förståelse inom nationell och internationell handel.

 Företag och organisationer använder standarderna enligt ISO 14000-familjen för miljöledning i sitt miljöarbete. Standarderna ger anvisningar om hur man organiserar, följer upp, utvärderar och redovisar miljöarbetet. Hur man tar hänsyn till miljöaspekter i produktutvecklingen, hur man beskriver produkters miljöegenskaper och en gemensam terminologi för området är andra teman som behandlas i standarderna.

 Ett effektivt ledningssystem för kvalitets- och miljösäkring kan och bör samordnas med företagets Arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöarbetet kan även bli en integrerad del av certifieringarna enligt ISO 9000:2000 och ISO 14000.

 Quercia kan stötta Er organisation i det Systematiska Arbetsmiljöarbetet genom att utbilda personal, genomföra utvärdering av aktuell status, upprätta Arbetsmiljöplan och driva aktivitetsarbetet. Arbetsmiljöarbetet samordnas med fördel med företagets kvalitets- och miljöprogram, t.ex. ISO 9000:2008 och ISO 14000.

Till sidtoppen