TEKNISK DOKUMENTATION

 

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


 

 

 

PRODUKTION AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, underlag för CE-märkning,

utbildning av operatörer

 

Quercia kan:  

  • Upprätta användarinstruktioner, skötsel- och reparationsanvisningar för såväl nya maskiner och anläggningar och andra produkter, som äldre utrustningar i användning.

  • Genomföra riskanalyser som ligger till grund till såväl produktutvecklingen som för produktmärkningen och drift- och skötselanvisningarna.

  • Översätta instruktionerna till eller från andra språk än svenska.

  • Utbilda personal i utrustningens handhavande.  

  • Genomföra CE-märkning av maskiner och anläggningar.

 

Kontakta oss för offert!