Kursmeny

 

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


(Fokusering på önskade teman enligt överenskommelse)

 Begrepp inom "Maskinsäkerhet"

Vem inom företaget ska ansvara för resp. begrepp?

Produktansvar

Produktansvarslagen, försäkringar

Produktsäkerhetslagen

Hur undviker man att ta onödigt ansvar

Organisation för handläggning av produktansvarskrav

Organisation för handläggning av externa och interna olyckor

CE-märkning

Regelverket

Arbetsmiljölagen

Ledningens ansvar för AML

Samband mellan Direktiv, Standards och AFS

Maskindirektivet  EMC och LVD  

Tryckkärlsdirektivet, PED

Utrustning för miljöer med Explosionsrisk, ATEX

Innehåll i teknisk dokumentation

Instruktioner

Märkning

CE-märkning, rutiner

Vad ska inköparen /projektledaren begära att få vid leveransen

Kontroller innan idrifttagning

 Riskanalys

Metoder för riskanalys

Genomförande av riskanalys

Anpassning till aktuell verksamhet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Hur tar man hand om nyutgivna AFS:

Handläggare - Vad gäller för mitt företag

 Marknadskontroll

Hur ska man agera?

Besiktningsplikt

Typbesiktning

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar  

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöplan

Miljörevision - Internkontroll av arbetsmiljön

Begagnade maskiner

Flyttning, ändrad arbetsuppgift

Moderniseringar

Försäljning - Köp av begagnade maskiner

Till sidtoppen