PRODUKTSÄKERHET I PRAKTIKEN,

CE-MÄRKNING, ARBETSMILJÖ M.M.

 

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR

 

Sambandet mellan EU:s Produktdirektiv, främst Maskindirektivet, CE-märkning, Arbetsmiljöverkets och andra myndigheters föreskrifter, Produktansvar, Produktstandards, Garantivillkor, Arbetsmiljö-, Kvalitets- och Miljöcertifiering, och Riskanalyser är viktigt att ha fullständigt klart för sig.

Många befattningshavare inom ett företags organisation måste vara införstådda med sin del av ansvaret för produkternas säkerhet hos användaren.

Beroende på företagets situation, t.ex. tillverkare, distributör, köpare, projektör, legotillverkare etc., påverkas man på något sätt av regelverket. Det kan bli mycket kostbart om man inte sätter sig in i och företar de rätta åtgärderna.

Vi utbildar effektivt Er personal hos Er i alla dessa ämnen till en kostnad som inte ens kommer upp till vad det kostar att sända en enda person på utbildning hos andra organisationer.

Bland våra uppdragsgivare för CE-märkning och riskanalys av anläggningar i drift kan nämnas:

Munters AB, Tobo - Cloetta-Fazer AB Ljungsbro -

SCA Packaging Display, Norrköping   

Gå till Kursmenyn för att se exempel på utbildningsteman.

Kontakta oss för offert!

  Quercia - bra partner för Produktsäkerhet i praktiken!

Nu har arbetet med revidering av standarden för lyftbord, EN 1570-1 färdigt. Vi är Sveriges representant i den internationella arbetsgruppen TC 98/WG2. 

Behöver Ni kunskaper om lyftbord, dess användning och säkerhet: Kontakta Quercia! Neutral rådgivning och utbildning!