QUERCIA

 

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


Quercia arbetar sedan 1998 som rådgivare, utbildare och genomförare av regelverket för produktansvar och produktsäkerhet (t.ex. enligt Direktiven för maskiner, lågspänning, elektromagnetisk kompatibilitet, tryckbärande anordningar, explosionsfarliga miljöer) samt med upplägg av Systematisk arbetsmiljöarbete. 

En central faktor i detta arbete är Riskanalysen, som kommer in på många olika sätt. Vi använder olika riskanalysmetoder, för att kunna välja det som är "lagom" och effektivt i varje situation.

Quercia deltar aktivt i det Europeiska standardiseringsarbetet, och har medlemskap i:

 

TK 470 Samrådsgrupp Lyft inom SIS

 TK 267 Lyftplattformar inom SIS

 -  TC 98/WG 2 Lifting Tables inom CEN

 - TK 267/AG 2, Lyftbord inom SIS

  TK 259, Markutrustningar för flygplatser

 

Dessutom håller vi oss aktivt underrättade om nyheter inom vårt arbetsområde genom täta kontakter med Arbetsmiljöverket, SIS, besiktningsorganisationer, kollegor etc. 

Våra kunder får tidigt reda på nyheter inom resp. intresseområde

 

Adress:

Quercia HB

Roland Ek

Dalstuguvägen 46

616 91 ÅBY

 

Telefon:   011-88 931 

 

E-post:    info@quercia.se

Hemsida: www.quercia.se

Innehar F-skattebevis

 

Ekfakta

"Quercia"  är det italienska ordet för "ek".

Quercia kommer i sin tur från det latinska ordet Quercus.

Det finns ca. 300 arter av eksläktet. De kan delas in i två kategorier, röd ek och vit ek.      

Den röda eken är porös och kan därför inte användas till ekfat. Ekens fibrer går från mitten av trädet ut till kanten, till skillnad från andra träd vars fibrer är runda och kan ses som s.k. årsringar. Eken innehåller ämnet tylos som gör träet tätt. Den amerikanska eken innehåller mer tylos än de europeiska ekarna. Den kan därför klyvas oberoende av fibrerna till skillnad från de europeiska. Med anledning av detta får man ut mer trä av de amerikanska ekarna.

Vanligast i Sverige är ’vanlig ek’, Quercus Robur och bergek, Quercus Petraea.

Ekens virke är hårt och motståndskraftigt mot röta. Det används till möbler, golv, båtar, träfat för vätskelagring m.m.  

Släktets träd eller buskar har skrovlig bark, parflikiga blad samt han- och honblommor på samma individ. Frukterna, ekollon, är nötter som sitter i en svepeskål.  

En vanlig användning för ekträ är i fat för lagring av vin, cider, cognac, whisky, och andra drycker. I äldre vintillverkningsmetoder används stora öppna ekfat vid jäsningen av vinmusten, och ek är också använt i  konstruktionen av äldre vintillverkningsmaskiner.  

Amerikansk ek (Quercus Alba)
Den amerikanska eken växer i större delen av östra Nordamerika. Eftersom eken kan klyvas oberoende av fibrer blir smaken mer distinkt och passar därför till kraftigare viner. Ekfaten exporteras till länder som Spanien och Australien, som producerar viner med mycket kraft. (Rioja, Australiens Shiraz-viner). Även varma länder som odlar Cabernet Sauvignon använder sig oftast av amerikansk ek. T.ex. i Sydamerika.

Europeisk ek (Quercus Robur)
Den europeiska eken växer över hela kontinenten. Quercus Robur är mer tålig än
Quercus Suber och därmed också vanligare. Det förekommer även många hybrider mellan dessa två. De bästa vinfaten anses komma från Frankrike och från USA, men av kostnadsskäl används också ek från Baltikum, Balkan, Portugal etc. De områden i Frankrike som bedöms som de främsta är Alliers, Tronçais och Limousin. Det finns en mängd olika ekproducerande områden i Frankrike men inget AOC, d.v.s. ursprungsskydd.

För att ge smaktillskott till vinet rostas ekfaten inuti över öppen eld.  

Ekchips
Det bör nämnas att man i nya världen, bl. a i Australien använder sig av s.k. ekchips, som man häller i en ståltank innehållande vin. Vinet får ekkaraktär men inte av samma elegans som från ett ekfat. Kostnaden för ekchips är dock endast en tiondel av ekfatets.

Ekfat
Ett ekfat för vin rymmer vanligtvis 225 liter och kallas "barrique". Innan ståltanken blev etablerad i vinvärlden jästes vinet på stora öppna ekfat som ofta rymmer ca 800 liter eller mer. Jäsning i ekfat ger viner som är kraftiga och mycket kärva som unga. De kräver lång lagring, samt en hög kvalitet på druvorna, för att ge bra resultat. Ett sådant exempel är det portugisiska vinet från Dourodalen som heter Barca Velha.

En speciell typ av ek, Quercus Suber, används för tillverkning av kork till flaskförslutning, golv, isoleringsmaterial m.m.

Korkeken växer framför allt i Portugal samt i Spanien.

En korkek är 20 - 25 år då den skördas första gången, genom att skala bort barken. Sedan sker skörd vart 9:e år tills trädet är ca. 200 år.

Man kan inte känna om ett vin är dåligt bara genom att lukta på korken. Oavsett om korken luktar bra eller dåligt kan vinet vara bra eller dåligt!

Till sidtoppen