EU-DIREKTIV

 

 QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


Här kan man se och skriva ut de produktdirektiv som finns, även på svenska, samt se vilka Standards som är klara resp. under arbete inom resp. Direktiv.       

Gå till EU-direktiv

  List of references of EU-Directives

Directive No.

Description

2006/95/EG

Low Voltage

2009/105/EC

Simple Pressure Vessels

2009/48/EC

Safety of toys

89/106/EEC

Construction products

2004/108/EG

Electromagnetic compatibility (EMC)

2006/42/EC

Machinery

89/686/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC

Personal protective equipment (PPE)

2009/23/EC  

Non-automatic weighing instruments

90/385/EEC

Active implantable medical devices

2009/142/EC

Appliances burning gaseous fuels

98/13/EC

Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station equipment (TTE/SES)

92/42/EEC

New hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels

93/15/EEC

Explosives for civil uses

93/42/EEC

Medical devices

94/9/EC

Equipment explosive atmospheres (ATEX)

94/25/EC

Recreational craft

94/62/EC

Packaging and packaging waste

95/16/EC

Lifts

96/48/EC

Interoperabiity of trans-European high-speed rail system

96/57/EC

Energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof

96/98/EC

Marine equipment

97/23/EC

Pressure equipment

98/79/EC

In vitro diagnostic medical devices

1999/5/EC

 

2004/22/EC

Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the Mutual Recognition of their Conformity

Measuring instruments

  Till sidtoppen