Maskin- och Produktsäkerhet

 

Quercia arbetar sedan 1998 som rådgivare, utbildare och genomförare av regelverket för produktansvar och produktsäkerhet (t.ex. enligt Direktiven för maskiner, lågspänning, elektromagnetisk kompatibilitet, tryckbärande anordningar, medicintekniska produkter, explosionsfarliga miljöer m.m.) samt med upplägg av Systematisk arbetsmiljöarbete. 

En central faktor i detta arbete är Riskanalysen, som kommer in på många olika sätt. Vi använder olika riskanalysmetoder, för att kunna välja det som är "lagom" och effektivt i varje situation.

Quercia följer aktivt det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN och SIS 

Dessutom håller vi oss aktivt underrättade om nyheter inom vårt arbetsområde genom täta kontakter med Arbetsmiljöverket, SIS, besiktningsorganisationer, kollegor etc. 

Våra kunder får tidigt reda på nyheter inom resp. intresseområde.

Aktuellt: Maskinförordningen 2023/1230/EU ersätter nuvarande Maskindirektiv från 2027-01-20!

Arbetsmiljöverket har gett ut nya föreskrifter, som ersätter de flesta gamla från 2025-01-01. Högaktuellt att implementera dem nu!

Vill Du ha mer info - kontakta Quercia.

Behöver Ni kunskaper om lyftbord och lågfartshissar, deras användning, säkerhet och CE-märkning:

Kontakta specialisten Quercia! 

Neutral rådgivning och utbildning!

Kontaktuppgifter:

Quercia HB

Roland Ek

Dalstugevägen 46

616 91 ÅBY

 

Telefon:       0708-488931 

E-post:        info@quercia.se

Hemsida:     www.quercia.se

Innehar F-skattebevis