Välkommen till

Quercia HB,

Dalstugevägen 46, 61691 ÅBY  

info@quercia.se 

Tel: 0708-488 931

 

 

Vi och Trifoglio i Ljungskile upphörde i december 2021 att sälja och leverera vinställ. Smarthem AB, som tog över försäljningen, har tyvärr beslutat sig för att upphöra med sin verksamhet. Vi undersöker om det finns någon annan som kan sälja vinställen i stället. Kan Du föreslå någon?

        

 

Nu inne på vårt tjugosjätte verksamhetsår - vinställ har vi levererat i nästan 23 år.

Vi kommer att fortsätta att ha information om vinlagring på vår hemsida, och med att ge vintips varje månad.

VI FORTSÄTTER DOCK MED PRODUKTSÄKERHET I PRAKTIKEN,

CE-MÄRKNING, RISKANALYSER,

ARBETSMILJÖ, LJUS- OCH BULLERMÄTNINGAR M.M.

NU KAN VI UTBILDA OM NYA MASKINFÖRORDNINGEN SAMT OM DE NYA FÖRESKRIFTERNA FRÅN ARBETSMILJÖVERKET.

 2023-10-30

 

Välkommen!

 

Direkt till Vintipsen!

 

 

Välkommen att ta del av vår hemsida om vin och vinlagring!